thienanquoc

° Ác Qủy Khát Tình

thienanquoc

° Thiếu Gia Trăng Hoa

https://thienanquoc.wordpress.com/

 ° Câu dẫn trẫm, nàng làm nổi không ?

Kiếp này đã định, nàng là người của bổn vương

° Kiếp này đã định, nàng là người của bổn Vương

Giết ta, nếu điều đó khiến nàng vui !

° Giết ta, nếu điều đó khiến nàng vui !

 

Công chúa khuynh thành

¤ Công chúa khuynh thành

Advertisements