Dù là bao nhiêu kiếp

Tên truyện: Dù là bao nhiêu kiếp.

Tác giả: Thần Vương Tiên Nguyệt.

Thể loại: Cổ trang, ngôn tình, SE.

Số chương: 7

Dù là bao nhiêu kiếp ta vẫn sẽ tìm nàng.

Dù là bao nhiêu kiếp thiếp vẫn sẽ đợi chàng.

 

Chương 01

• Chương 02

• Chương 03

• Chương 04

• Chương 05

• Chương 06

• Chương 07

Advertisements