Tên truyện: Mị Hoặc Công Tôn

Author: Thần Vương Tiên Nguyệt

Thể loại: Đồng nhân, xuyên không, ngôn tình…

Đôi nét:

Triệu Thi Nhi, bởi một lần ngồi xem Bao Thanh Thiên xong ngủ gật, tỉnh dậy cô đã thấy mình đang ở một nơi hoàn toàn xa la.  Vì không biết mình đang ở đâu, cô đi loanh quanh cố tìmngười nào đó để hỏi đường về nhà nhưng vô ích. Đi mỏi lại khát nước, vừa hay gặp con suối nên cô cú thế mà chạy tới rồi vô ý trượt chân ngã 
xuống nước. May mắn thay đúng lúc cô sắp chết đuối thì từ đâu một nam nhân xuất hiện cứu cô.

Thi Nhi được cứu tỉnh dậy, nhận ra người cứu mình là Triển Chiêu cô mới biết mình đã xuyên không. Vốn là người mê tiểu thuyết nhất là tiểu thuyết dông nhân, cô thấy rằng nữ chính trong đồng nhân Bao Thanh Thiên cô từng đọc nếu không thích Triển Chiêu thì cũng thích Bạch Ngọc Đường, cô nuôi ý định cũng sẽ chọn một trong hai chàng ta. Đúng lúc này thì Thi Nhi gặp Công Tôn Sách, không những không già nua mà còn là một nam nhân đẹp.


” Đây rồi, cuối cùng thì Thi Nhi ta cũng tìm ra đối tượng”.

• File 1

• File 2

• File 3

• File 4

• File 5

• File 6

• File 7

• File 8

• File 9

• File 10

Advertisements