https://thienanquoc.wordpress.com/

 

。Tên Truyện: Hữu Tình Hữu Ý Hữu Lương Duyên.
。Tác giả: Thần Vương Tiên Nguyệt.
。Thể loại: Xuyên không, Cổ trang, HE…

• Chap 1

• Chap 2

• Chap 3

• Chap 4

• Chap 5

• Chap 6

• Chap 7

• Chap 8

Advertisements