cooltext1176438687

 

Thiên Duyên

Kỳ Duyên

Trên trời có đám mây ngũ sắc

Vô Tình hay Định Mệnh

Mị hoặc Công Tôn

Advertisements