hothot

Lời nguyền hoàng tử ếch

Kiếp này đã định, nàng là người của bổn vương

Câu dẫn trẫm, nàng làm nổi không?

Trai bao hóa tổng tài

Ta sẽ ở bên, vậy nên nàng đừng khóc

Sẽ chẳng thể nào để mất anh

Sẽ ra sao nếu để mất anh

Advertisements