Tự Sướng Với Paint

thienanquoc

thienanquoc

thienanquoc

thienanquoc

Tự Sướng Trên Giấy

P/s: Mấy cái này vẽ lâu rồi, cop lên chơi!!!!

thienanquoc

thienanquoc

 ♥♥♥♥♥

IMG_0998

IMG_1008 IMG_1001 IMG_1003 IMG_0998

IMG_1047

Advertisements